Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.10.2022 14:09 Informacja z wykonania budżetu związku za III kwartał 2022
08.08.2022 21:19 Informacja z wykonania budżetu związku za II kwartał 2022
28.06.2022 13:31 Uchwała Nr 6/61/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
28.06.2022 13:30 Uchwała Nr 6/34/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
28.06.2022 13:29 Uchwała Nr 6/127/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
28.06.2022 13:27 Uchwała Nr 6/38/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
03.06.2022 12:49 Sprawozdanie finansowe Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok
03.06.2022 12:46 Sprawozdanie finansowe Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - jednostki budżetowej za 2021 r.
10.05.2022 20:29 Sprawozdanie i informacja z wykonania budżetu związku za I kwartał 2022
10.05.2022 20:28 Sprawozdanie i informacja z wykonania budżetu związku za IV kwartał 2021
26.01.2022 13:32 Uchwała Budżetowa Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na 2022 rok
19.01.2022 17:59 Uchwała 6/38/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
19.01.2022 17:52 Uchwała 6/127/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
04.11.2021 12:26 Sprawozdanie i informacja z wykonania budżetu związku za III kwartał 2021 r
27.07.2021 13:05 Sprawozdanie i informacja z wykonania budżetu związku za II kwartał 2021 r
15.06.2021 11:34 Sprawozdanie finansowe Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok
15.06.2021 11:32 Sprawozdanie finansowe Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - jednostki budżetowej za 2020 r.
21.05.2021 20:59 Sprawozdanie i informacja z wykonania budżetu związku za I kwartał 2021 r.
21.05.2021 20:56 Uchwała Nr 6/33/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
06.04.2021 21:03 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
25.03.2021 20:30 Uchwała Budżetowa na 2021 rok
22.03.2021 19:52 Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2020 r.
04.01.2021 11:56 Uchwała 6/121/2020 z 21 grudnia 2020 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie - finansowanie deficytu
04.01.2021 11:51 Uchwała 6/42/2020 z 21 grudnia 2020 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie (WPF)
06.11.2020 20:06 Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2020 r.
29.07.2020 20:28 Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2020 r.
01.07.2020 14:51 Sprawozdanie finansowe Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok
01.07.2020 14:50 Sprawozdanie finansowe Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - jednostki budżetowej za 2019 r.
15.05.2020 15:25 Opinia RIO w sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 rok
06.05.2020 12:23 Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2020 r.

1 2 3 4 następna