Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.06.2021 11:34 Sprawozdanie finansowe Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok
15.06.2021 11:32 Sprawozdanie finansowe Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - jednostki budżetowej za 2020 r.
21.05.2021 20:59 Sprawozdanie i informacja z wykonania budżetu związku za I kwartał 2021 r.
21.05.2021 20:56 Uchwała Nr 6/33/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
06.04.2021 21:03 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
25.03.2021 20:30 Uchwała Budżetowa na 2021 rok
22.03.2021 19:52 Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2020 r.
04.01.2021 11:56 Uchwała 6/121/2020 z 21 grudnia 2020 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie - finansowanie deficytu
04.01.2021 11:51 Uchwała 6/42/2020 z 21 grudnia 2020 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie (WPF)
06.11.2020 20:06 Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2020 r.
29.07.2020 20:28 Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2020 r.
01.07.2020 14:51 Sprawozdanie finansowe Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok
01.07.2020 14:50 Sprawozdanie finansowe Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - jednostki budżetowej za 2019 r.
15.05.2020 15:25 Opinia RIO w sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 rok
06.05.2020 12:23 Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2020 r.
27.02.2020 15:30 Informacja z wykonania budżeu za IV kwartał
14.01.2020 13:38 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w przedstawionego w uchwale budżetowej ZGDW na na rok 2020
09.01.2020 12:21 Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej ZGDW na na rok 2020
09.01.2020 12:18 Uchwała RIO w sprawie opinii do projektu WPF ZGDW na lata 2020-23
09.01.2020 12:11 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu
27.12.2019 09:57 Uchwała Budżetowa na 2020 rok
05.11.2019 09:58 Informacja z wykonania budżeu za III kwartał
02.08.2019 07:50 Informacja z wykonania budżeu za II kwartał
10.05.2019 21:05 Sprawozdanie finansowe Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - jednostki budżetowej za 2018 r.
10.05.2019 20:59 Sprawozdanie finansowe Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok
01.05.2019 07:36 Informacja z wykonania budżeu za I kwartał
01.03.2019 13:37 Informacja z wykonania budżetu za 4 kwartał 2018 r
23.01.2019 14:03 Uchwała Budżetowa na 2019 rok
07.11.2018 14:50 Informacja z wykonania budżetu za 3 kwartał 2018 r
26.07.2018 10:46 Informacja z wykonania budżetu za 2 kwartał 2018 r

1 2 3 następna