Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.10.2019 12:21 Informacja z otwarcia ofert
14.10.2019 15:37 Informacja z otwarcia ofert
11.10.2019 13:10 Wyjaśnienia treści SIWZ
30.09.2019 11:50 Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis techniczny
30.09.2019 11:29 Załączniki do SIWZ (bez załacznika nr 5)
30.09.2019 11:27 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
30.09.2019 11:26 Ogłoszenie o zamówieniu
30.09.2019 10:47 Załączniki do SIWZ
30.09.2019 10:45 Ogłoszenie o zamówieniu
30.09.2019 10:45 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
18.09.2019 14:15 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
18.09.2019 14:14 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
09.09.2019 15:10 Informacja z otwarcia ofert
06.09.2019 12:21 Informacja z otwarcia ofert
20.08.2019 13:14 Załączniki w wersji edytowalnej
20.08.2019 13:13 Załącznik nr 1 do modyfikacji treści SIWZ
20.08.2019 13:12 Modyfikacja treści SIWZ
20.08.2019 13:11 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
20.08.2019 13:10 Wyjaśnienia treści SIWZ
20.08.2019 13:07 Modyfikacja treści SIWZ
20.08.2019 13:07 Załącznik nr 1 do modyfikacji treści SIWZ
20.08.2019 13:05 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
20.08.2019 13:03 Wyjaśnienia treści SIWZ
05.08.2019 10:34 Załączniki do SIWZ
05.08.2019 10:33 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
05.08.2019 10:32 Ogłoszenie o zamówieniu
02.08.2019 10:36 Plik JEDZ utworzony przez Zamawiającego
02.08.2019 10:31 Klucz publiczny
02.08.2019 10:28 Załączniki do SIWZ
02.08.2019 10:27 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

1 2 następna